I dag finns det väldigt många sökmotorer att välja mellan och den allra största och mest använda är, och har länge varit, Google. Sökmotorer används av oss i stort sett varje dag, både inom privatliv och arbete. Just inom arbetslivet spelar det inte så stor roll vilket yrke man har. Datorer och sökningar sker överallt, hela tiden.

Problem och utmaningar för sökmotorer

Trots att det finns flera sökmotorer och att tekniken utvecklas allt mer finns det fortfarande en hel del utmaningar och problem för sökmotorerna. För det första kostar det pengar att finnas och synas på webben. Det kan gör att resultaten hos sökmotorerna inte är helt äkta många gånger. På grund av att det kostar pengar kan antalet sajter de indexerar vara begränsat, och i många fall visar de inte heller upp alla sidor som finns på en sajt. Det innebär att en hemsida kan synas mycket, och en annan lite oavsett hur stor eller liten koppling de har till det aktuella sökta ämnet. När en sökmotor ska omindexera sajter, vilket sker ganska frekvent, kan det också hända att den inte visar upp de allra nyaste versionerna av olika sajter. Ibland väljer sökmotorerna också att indexera olika typer av sajter och det gör att andra typer inte alls kommer upp i sökresultaten.

Ett annat problem för sökmotorer är att visa resultat som verkligen är relevanta för användarens sökning. En sökmotor får in mest pengar genom annonsering, och därför är det de sajter som annonserar mest som kommer upp först i flödet när en person söker efter något. Man kan luras att tro att det är de mest relevanta sajterna som kommer upp först, men så är det alltså inte. En stor utmaning för sökmotorn är att balansera detta så att både de sajter som annonserar, och relevanta sajter finns med. Många nya sökmotorer siktar in sig på att presentera mer relevanta sökresultat samtidigt som de också tar med de sajter som betalar för att annonsera. Den här typen av indexering är mycket viktig. Den person som söker efter något vill ha relevanta resultat, men de sajter som betalar för att synas, vill att så många som möjligt ska titta in på sajten.

Filter

Google och många andra sökmotorer använder sig också av olika filter. De här filtren gör att resultaten vid en sökning baseras på spårbar webbhistorik och på tidigare sökningar. Det kan till exempel komma upp en liten text som meddelar att vissa resultat visats tidigare och därför har uteslutits från den aktuella sökningen. Till viss del kan de här typerna av filter vara bra eftersom man slipper se samma resultat flera gånger. Dock bör man inte bortse från att det också finns risk att man inte får ta del av det man faktiskt söker efter och vill se.

Sökning kräver en del eftertanke

När man ska söka efter något på internet krävs det alltså att man tänker efter lite. Det kan vara bra att komma ihåg att sökresultaten som kommer upp inte alltid är de mest relevanta.