Internet har hjälp människan att söka efter olika saker under flera års tid. I takt med att fler och fler hemsidor har lanserats, fakta har kommit till med mera, har det dock blivit svårare att finna relevanta resultat. I samband med att fler hemsideägare väljer att annonsera blir det istället de här resultaten som dyker upp först, oavsett vad en person söker efter. Av den anledningen blir det allt viktigare att man som internetanvändare lär sig att söka på rätt sätt, använda rätt termer, och tänka kritiskt när det gäller källor. Allt fler så kallade sökutmaningar lanseras därför.

Vad är en sökutmaning?

En sökutmaning går helt enkelt till som så att en internetanvändare får en fråga eller uppgift och sedan ska denne söka efter svaret online. Det kan till exempel handla om att man ska uppge en URL eller länk till en speciell bild, delar ur ett tal eller en viss faktauppgift. Sökutmaningen kan antingen finnas online som ett spel, eller så kan papper delas ut med uppgifterna på. När sökutmaningen ska utföras använder alla deltagare samma sökmotor, och vanligen finns det en tidsbegränsning som anger maxtid för en eller alla sökningar.

Använda rätt termer

Under sökutmaningen måste de deltagande tänka på att söka efter rätt termer. Om frågan gäller när en viss kung är född och frågan är ställd på ett tillkrånglat vis, räcker det ofta med att skriva kungens namn följt av ordet “födelse”. En sökning bör vara kort för att man ska få fram relevanta resultat. Ju fler ord som är med, desto fler ord kommer sökmotorn att söka efter, och då får man också upp flera helt orelevanta resultat i flödet. Det gäller också att använda termer som sökmotorn känner igen. Ibland kan det också vara bra att använda sig av synonymer. Ovanliga ord kan behöva bytas ut mot vanligare för att det ska finnas några träffar på de indexerade sidorna. Man kan ibland också behöva söka på andra språk för att få en träff om ämnen är ovanligt.

Källkritik

I en sökutmaning testas också förmågan att vara källkritisk. Det är mycket viktigt att veta vilka källor som är pålitliga och inte. Om man bara tar första bästa svar kan man ha tur, och det kan vara rätt. Men internet är stort och det kan finnas sajter som har helt felaktig information om olika saker. Det kan lika gärna vara en av dessa som dyker upp i flödet när man söker. Det allra bästa är att ta fram ett svar och sedan jämföra det med andra sidor på internet. Det kan vara bra att undvika sidor där vem som helst kan gå in och redigera utan att redigeringen kontrolleras. Det är ofta här studenter faller när de söker efter svar på skoluppgifter och liknande.

Varför är sökutmaningar bra?

En sökutmaning är bra för flera saker. För det första kan alla ha nytta av den, oavsett ålder. För det andra lär sig internetanvändaren att söka på ett mer praktiskt och effektivt sätt som spara tid för det tredje är chansen större att fakta också blir rätt efter övningar i källkritik.